Wednesday, September 14, 2005

Do mojego Polskiego przyjacielaDla mojego goĊ›cia od Polski
Wy odwiedzacie codziennie - Wy uczestniczycie w idei postkarty?

mint_chutneyATyahooDOTcom